RAM-mätningar med jämförelse

RAM används av nästan alla dagstidningar i Sverige och av flera av DirektPress gratistidningar. Genomgående visar mätresultaten högre effekter för annonsering i gratistidningar än i dagspress, såväl vad avser annonsobservation som läsning och aktivitet.