SKOP-mätningar

Som komplement till Orvesto och andra riksbaserade mätningar, gör DirektPress med hjälp av SKOP, egna lokala mätningar för att följa upp tidningarnas lokala position.

Nedan ser du ett av de resultat vi fick vid en SKOP-mätning av våra tidningar ”Vi i Väsby” och ”Vi i Sollentuna” där vi jämför oss med den lokala konkurrenttidningen ”Mitt i”.