Vi mäter, följer upp och dokumenterar det mesta om våra tidningar.

Vi vill att alla som läser våra tidningar och inte minst alla som köper och/eller planerar att köpa annonser hos oss, ska ha tillgång till så mycket fakta som möjligt. Därför följer vi kontinuerligt upp hur våra lokala nyhetstidningar upplevs av våra läsare och våra annonsörer. Vi mäter naturligtvis antal läsare via Orvesto, vi gör mätningar av hur många som ser annonserna via lokala läsarpaneler enligt RAM, vi gör lokala undersökningar av hur våra tidningar uppfattas av läsarna. Här kan du se och ta del av några av våra undersökningar.