SpångaDirekt

SpångaDirekt är snabbast på lokala nyheter i Spånga. Med en RS-upplaga på 9 800 ex når du en bred, aktiv publik. Vi har dessutom ett stort och växande antal besökare på våra digitala plattformar. Läsarna får tidningen direkt hem i brevlådan under helgen, då vi vet att de har tid.
Vi ger våra läsare koll på vad som händer i deras kvarter, berättar om nya trender och skapar en mötesplats där invånare, beslutsfattare och debattörer kan mötas.
Spånga tidning är en stark, tongivande röst som är med och driver utvecklingen av området framåt.


Besök hemsida

Bokningar och annonsmaterial

Bokningsstopp tisdag 12.00
Bokningar: bokningar.norr@direktpress.se

Sättning annonser: Tisdag kl. 12.00
Annonser färdigt material (tryckbar pdf): Onsdag kl. 12.00
Annonsmaterial: annons.norr@direktpress.se


MATERIALSPECIFIKATION