2017-08-24

DirektPress Södra Sidan växlar upp med nya tidningstitlar i Skärholmen, Botkyrka och Huddinge

Nu till helgen byter lokaltidningen Södra Sidan namn och utseende i Skärholmen, Botkyrka och Huddinge. Från och med veckans utgåva den 26 augusti heter tidningarna:


 

 


 

– Våra tidningar är väldigt uppskattade idag. Genom att koppla tidningsnamnet tydligare till platsen kommer de att stärka sin ställning på den lokala marknaden ytterligare. Vi ska vara Skärholmen-, Botkyrka-, och Huddingebornas självklara källa till lokala nyheter, både på papperet och på nätet, säger chefredaktören Petter Beckman.

Södra Sidan har gett ut totaldistribuerade lokaltidningar sedan 2006, med en upplaga idag på drygt 100 000 ex varje vecka. Tidningen har profilerat sig genom ett tätt samarbete med läsarna och med ett fokus på de boendes egna lösningar.

– Vi vill jobba för ett samhälle där folk kan mötas utanför sina trånga bubblor, där man kan prata om lösningar tillsammans och där fler känner sig delaktiga i utvecklingen. I dagens alltmer polariserade samhälle är detta viktigare än någonsin, säger Petter Beckman.

– En bra lokaltidning kan hjälpa till att lyfta ett område genom att stärka den sociala sammanhållningen. Vi startade tidningen för att vi vill göra skillnad. Nu vässar vi vår profil för att kunna ta ännu större plats i det lokala offentliga samtalet, säger han.

KONTAKT
Petter Beckman, vd/chefredaktör DirektPress Södra Sidan, mobil: 070 - 454 78 62, epost: petter.beckman@direktpress.se

DirektPressgruppen omfattar 40 hushållsdistribuerade lokaltidningar med en samlad upplaga på över 1,2 miljoner ex. Tidningarna distribueras hem till hushållen och via tidningsställ i varje tidnings utgivningsområde. I DirektPressgruppen ingår även SprintAd Medienätverk med 101 hushållsdistribuerade lokaltidningar med en samlad upplaga på över 3,2 miljoner ex. Mer fakta på www.direktpress.se respektive www.sprintad.se