2017-03-09

Nu vet vi – det gick alldeles utmärkt att starta nya papperstidningar

DirektPress ökar sin räckvidd i Storstockholm med 52 % i Orvesto

DirektPress nystartade tidningar i Stockholm har på två år nått en räckvidd som är i fatt eller förbi konkurrenterna i nästan varenda stadsdel. Intresset för lokal journalistik är stort och nu vet vi. Det gick alldeles utmärkt att starta nya papperstidningar.

Enligt Orvesto helår 2016 har DirektPress ökat sin räckvidd i Storstockholm med 52 procent jämfört med helåret 2015. Bakom den kraftiga ökningen ligger en rad nya titlar som startades första halvåret 2015.

– Många reagerade nog på den kraftiga expansionen av papperstidningar i en på många sätt digital tid. Men vi visste att intresset för lokala nyheter var och är stort och att lokaltidningen på papper har en särställning både bland läsare och annonsörer, säger DirektPress marknadschef Björn Löfqvist.

Ser man på Orvesto helår 2016 tycks resonemanget stämma.

  • DirektPress totalpaket i landet ökar med nästan en kvarts miljon läsare! (+ 33 %)
  • DirektPress Storstockholm ökar sin räckvidd med 236 000 läsare! (+ 52%)

– Vi tror på kraften i lokala nyheter. Samhällsintresset bland våra läsare är stort och Stockholm har stora utmaningar framför sig. Vi ägnar oss åt en på många sätt traditionell nyhetsbevakning av kommuner och landsting därför att läsarna både behöver och efterfrågar den, säger Helene Claesson Jennische, chefredaktör DirektPress Stockholm.

KONTAKT
Björn Löfqvist, marknadschef på DirektPress, mobil: 070 - 929 70 06
Helene Claesson, chefredaktör DirektPress, mobil 073 - 600 69 14

DirektPress ger ut 40 st hushållsdistribuerade lokaltidningar med en samlad upplaga på över 1,2 miljoner ex. Tidningarna distribueras hem till hushållen och via tidningsställ i varje tidnings utgivningsområde. I DirektPress koncernen ingår även SprintAd Medienätverk med 101 hushållsdistribuerade lokaltidningar med en samlad upplaga på över 3,2 miljoner ex. Mer fakta på www.direktpress.se respektive www.sprintad.se