2016-02-26

10 år av medborgarjournalistik med Södra Sidan i Skärholmen!

I februari 2006 gav Rouzbeh Djalaie och Petter Beckman ut premiärnumret av Södra Sidan i Skärholmen – den första totaldistribuerade gratistidningen i Sverige byggd på medborgarjournalistik.

Målet var att ge en bredare och mer rättvisande bild av de södra förorterna genom att låta de boende själva få sätta agendan – både när det gällde problem och lösningar. 
Målet var också att motverka ”vi- och dom”- uppdelningen inom området genom att att fokusera på samtal över gränserna och gemensam problemlösning.

Uppmärksamheten var stor under uppstarten: ”Alla pratar om det men Södra Sidan gör det på riktigt: medborgarjournalistik av medborgarna själva. 
Bäst är den jämställda tonen, att den som läser är lika viktig som den som skriver. Måste vara unikt i svensk press”, skrev tidningen Journalisten våren 2006.

Hur gick det sedan? Lyckades vi? Under dessa 10 år har vi fyrdubblat vår upplaga och ger idag,
genom ett framgångsrikt samarbete med DirektPress, ut 105 000 ex varje vecka i Skärholmen, 
Botkyrka, Huddinge och Salem. Vi har vunnit flera priser och kallats ”ett viktigare bidrag till 
integrationen och tilliten i området än alla ytterstadssatsningar tillsammans” (Lokal L-politiker).

– På flera sätt har det gått mycket bättre än vi vågade hoppas. Men svårighetsgraden har också 
skärpts. Klyftorna inom våra områden ökar, debatten om invandring och integration har 
polariserats, vilket ställer ännu högre krav på oss journalister. Behovet av social dialog och ett brett 
förankrat samtal om lösningar har aldrig varit större, säger Petter Beckman, chefredaktör.

Idag, fredagen den 26 februari kl 16.45-21.00 firar vi jubileet tillsammans med våra läsare, lokala
föreningar, ungdomar och andra samarbetspartners på fritidsgården Andra Hemmet i Skärholmen. 
Det blir tårta, mingel, diskussioner och lokala artister på scenen.
Kvällen inleds med en paneldebatt där vi söker svar på frågan: hur har verkligheten längs röda 
linjen förändrats under de här 10 åren? Hur mycket kan journalistiken påverka? Hur ska en lokaltidning jobba för att motverka att problemen blir värre  – och vilka problem måste vi skriva mer om?

Välkomna att delta! Kontakt och mer information: Petter Beckman, chefredaktör/vd: 070-454 78 62.

Följ oss på Facebook: ”Lokaltidningen Södra Sidan” och läs tidningarna som pdf på sodrasidan.se