2015-12-08

DirektPress ser ljust på framtiden – startar två nya tidningar i januari

DirektPress avslutar 2015 med vind i ryggen och visar upp starka siffror jämfört med IRM:s prognoser över årets medieinvesteringar. I Stockholms-området ökar DirektPress sin försäljning med hela 42% jämfört med 2014, att jämföra med IRM:s prognos som för 2015 räknar med ökade medieinvesteringar i Sverige på
endast 1,8 %. Också i landet som helhet går DirektPress bra. Koncernens 39 lokaltidningar ökar sin försäljning med 14%.

I början av 2016 fortsätter DirektPress sin expansion när två nya lokala nyhetstidningar lanseras för att ersätta annonsbladet ”Bålsta Upplands-Bro Bladet”. I och med detta har DirektPress 40 lokala nyhetstidningar i landet. 

– Vi ser tydliga tecken på att hushållsutdelade lokala nyhetstidningar stärker sin position på mediemarknaden och att intresset för printannonsering i DirektPress lokaltidningar är starkt. Därför fortsätter vi att satsa, säger DirektPress marknadschef Björn Löfqvist, som ser ljust på framtiden. 

– För 2016 ser vi en fortsatt ökande efterfrågan på annonser i våra lokaltidningar. Vi räknar med att vår totala försäljning ska öka med 15-20%. Inte minst tack vare vår försäljning till rikstäckande kunder som ökar kraftigt med de insatser som dotterbolaget SprintAd Medienätverk AB gör på riksmarknaden, säger Björn Löfqvist.


FAKTA
IRM har nu kommit med sina prognoser för helår 2015 och för 2016:

  • De totala medieinvesteringarna ökar med 1,8 % under 2015 och med ytterligare 3,1 % under 2016
  • Morgonpress minskar med 12,7 % under 2015 och beräknas tappa ytterligare 9,8 % under 2016
  • Kvällspressen minskar med 22,2 % under 2015 och beräknas tappa ytterligare 19,8 % under 2016


KONTAKT
Roland Tipner, vd och koncernchef, 0708-15 80 01
Helene Claesson, chefredaktör och ansvarig utgivare, 0736-006914          
Björn Löfqvist, marknadschef, 0709-297006


DirektPress ger ut 39 st hushållsdistribuerade lokaltidningar (från januari 40 st) med en samlad upplaga på över 1,2 miljoner ex. Tidningarna distribueras hem till hushållen och via tidningsställ i varje tidnings utgivningsområde. I DirektPress koncernen ingår även SprintAd Medienätverk med 101 hushållsdistribuerade lokaltidningar med en samlad upplaga på över 3,2 miljoner ex. Mer fakta på www.direktpress.se respektive www.sprintad.se