Pressinformation

Här kan du läsa och ta del av den senaste informationen om DirektPress och våra lokala nyhetstidningar. Både sådant vi själva har skickat ut och sådant som media tar upp om oss och vår verksamhet. Vi publicerar löpande pressinformation om vår utveckling, om start av nya lokala nyhetstidningar, om intressanta marknadsundersökningar och om utvecklingen på den svenska mediemarknaden i allmänhet och för DirektPress i synnerhet.