Upplands-BroBladet

Upplands-BroBladet är snabbast på lokala nyheter i Håbo. Med en upplaga på 12 200 ex når du en bred, aktiv publik. Läsarna får tidningen direkt hem i brevlådan inför och under helgen, då vi vet att de har tid. Vi ger läsarna koll på vad som händer i deras kvarter, berättar om nya trender och skapar en mötesplats där invånare, beslutsfattare och debattörer kan mötas. Upplands-BroBladet är en stark, tongivande röst som är med och driver utvecklingen av området framåt.

Annonsering sker i den samlade upplagan på 22 600 ex för BålstaBladet och Upplands-BroBladet.


Besök hemsida

13 100

Upplaga

-

Räckvidd

Lördag

Utgivningsdag

tis kl. 12.00

Bokstopp

tis kl. 12.00

Materialstopp

tis kl. 12.00

Färdigt material

Format och priser