Hoppa till textinnehållet

Huvudkolumn

Publicerad 2012-03-16 Skriv ut Tipsa en vän

Fritid i Majorna-Linné är nu HBT-certifierade

RFSL Ungdom Göteborg läste med glädje nyheten om att alla verksamheter inom Fritid i Majorna-Linné kommer att HBT-certifieras under 2012!

Att ha kunskap om mångfalden inom sexualitet, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck anser vi är väldigt viktigt, för att inte säga absolut nödvändigt, i verksamheter som riktar sig till ungdomar. Med detta menar vi att det ska finnas en förståelse för, och kompetens till att bemöta, unga som bryter emot normer kring könsidentitet och sexualitet. Denna kunskap måste dock även omsättas i handling och dialog, för att skapa sammanhang där alla unga med självklarhet kan vistas, vårdas och lära. Idag syns oroande tecken på att unga hbtq-personers psykiska ohälsa är större än den hos jämnåriga som inte identifierar sig som tillhörande gruppen.

RFSL Ungdom Göteborg tror att en av de viktigaste faktorerna för att unga hbtq-personer ska må bättre och känna sig trygga är att det finns mötesplatser där det går att vara sig själv, utan risk för att mötas av förutfattade meningar, mobbning eller trakasserier. Vi tror också att de vuxna som finns tillhands och arbetar på dessa platser har en nyckelroll att spela i denna utveckling.
Fritidsverksamheternas betydelse är stor, men som tidigare nämnts finns det många andra områden och yrkeskategorier där en HBT-certifiering och kompetensutveckling på området skulle vara ett enkelt sätt att söka skapa inkludering och positiva sammanhang för alla unga. Detta gäller kanske främst vård och skola, där särskilt den sistnämnda har potential att fungera som ett forum för samtal kring samhällets normer och att därigenom motverka fördomar och mobbning unga emellan.
Det finns ett behov av att sprida kunskap bland både personal och elever, men även att se över det ordinarie utbildningsmaterialet så att inte detta underbygger fördomar. Mot bakgrunden att kommunstyrelsen nyligen röstat nej till en certifiering av stadens alla verksamheter ser videt som väldigt positivt med ett enskilt initiativ som detta och vi hoppas att andra ska följa efter.

Antonnika Perttula och Gabriella Pettersson,
Styrelsen, RFSL Ungdom

Kommentarer

(1) Visa senast först
  1. 1
    Mia S 2012-04-24 14:51:12 Anmäl

    Att sprida anglo-amerikanska trender och "kulturer"

    Att flasha genitalier och simulera sex på sexualparader är illa nog. Detta handlar inte så mycket som "kunskap" utan en vilja att missionera en marginell men högljudd grupps promiskuösa och perverterade leverne bland våra ungdomar. Ingenting skiljer oss egentligen åt mer än att jag liksom de flesta av oss "vanliga dödliga" lever ut min sexualitet i hemmets privatliv och inte tvingar på den mina medmänniskor på gator och torg. Så lämna den hemma, ni sexuella, och kom ut till caféerna som vilka andra medborgare som helst, vågar ni det?

Skriv kommentar

  Jag godkänner villkoren (Läs villkoren här)

Tipsa en vän

Detta är en utskrift från DirektPress Göteborg

Postadress: Britta Sahlgrens gata 8C, 421 31 Västra Frölunda
Tel vxl: 031-720 55 10
E-post: web@gbg.direktpress.se

Annons

Extrakolumn

TOPP 5 - mest lästa just nu


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev: